Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Endring av reguleringsplan felt Bf4 Elstangen - høring

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet saken i sitt møte den 23.03.2021, sak 013/21. Følgende vedtak ble fattet:

Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til reguleringsplan for "Elstangen felt BBB1 og BBB2" (plan-ID 202010), med plankart datert 12.02.2021, planbestemmelser og planbeskrivelse datert 02.02.2021, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd.

I tillegg varsles det at reguleringsplanen "Elstangen felt Bb og Bf4" (plan-ID 201305) oppheves ved vedtak av reguleringsplanen "Elstangen felt BBB1 og BBB2", ihht. § 12-14 i plan- og bygningsloven.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen onsdag 5. mai 2021.
Merk brevet/mailen med saksnr. 20/895.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss