Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Endring av reguleringsplan for Nedre Rudshøgda nord - høring

Plan- og miljøutvalget i Hole kommune behandlet saken i sitt møte den 23.03.2021, sak 009/21. Følgende vedtak ble fattet:

«Plan- og miljøutvalget vedtar å legge forslag til endring av detaljreguleringsplan Nedre Rudshøgda nord (planid 200705), med plankart datert 15.02.2021 og planbestemmelser datert 26.01.2021, ut til offentlig ettersyn. Dette skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, 1. ledd, og § 12-14.»

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse eller til postmottak@hole.kommune.no innen tirsdag 4. mai 2021.
Merk brevet/mailen med saksnr. 20/2245.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ingri Thingelstad: ingri.thingelstad@hole.kommune.no

Saksdokumenter finner du her

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss