Ordfører har den 25.2.2021 besluttet å fremskynde virkningstidspunktet til 25.2.2021, kl. 12:00 i forskriften. Opprinnelig virkningstidspunkt var 1.3.2021.

Ordførers beslutning er gjort med hjemmel i Hole kommunes delegasjonsreglement pkt. 8-2 Delegering av myndighet til ordfører – Hastesaker.

Gjeldende lokal  forskrift ser du her

Opprinnelig kunngjort lokal forskrift her