Personer som er i isolasjon grunnet covid-19, kan søke om å stemme hjemme eller der de oppholder seg.  Det samme gjelder velgere som er i karantene og som ikke kan stemme på ordinær måte. Fristen for å søke om å stemme hjemme på  valgdagen, er mandag 13. september kl. 10. Send søknad til e-post postmottak@hole.kommune.no eller ring 32161100 (mandag)