www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Ergoterapitjenesten

Har du midlertidig eller varig nedsatt funksjonsevne kan du få bistand av en ergoterapeut. Ergoterapeuter kartlegger hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes. Målet er å kunne mestre aktiviteter som er viktig for deg slik at du kan være mest mulig selvstendig i egen hverdag. Ergoterapi er en tjeneste til deg som er over 18 år.

 

Hva er viktig for deg?

Vi har alle ulike ønsker, mål og drømmer for livene våre og vi er av ulik oppfatning om hva som er viktig i livet. Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser. Derfor starter ergoterapeuten med å spørre om hva som er viktige aktiviteter i livet ditt – og hvordan du vil delta. 

 

Vi kan tilby

Vi kan blant annet tilby:

  • Hjemmebesøk for kartlegging av behov for tilrettelegging og hjelpemidler.
  • Bistand med søknad og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler i eget hjem og nærmiljø.
  • Tilrettelegging av bolig eller omgivelser slik at du kan være aktiv i egen hverdag.
  • Funksjonsutredning, testing og trening på daglige gjøremål.
  • Hverdagsrehabilitering i samarbeid med fysioterapeut og hjemmetrener

Syns- hørselskontakt

Syns- og hørselshjelpemidler formidles via kommunal ergoterapeut. Ergoterapeuten bistår med kartlegging av behovet for hjelpemidler og søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om aktuelle hjelpemidler. Vi formidler ikke vanlige briller/lesebriller eller høreapparat.

Synskontakt: Hanne Skjervum             

Hørselskontakt: Ann Kristin Solli Pedersen

Hjelpemidler

Har du behov for hjelpemidler over en kortere periode kan du låne hjelpemidler fra det kommunale hjelpemiddellageret. Hjelpemiddellageret er ikke bemannet, men du kan kontakte ergoterapitjenesten for å avtale henting/levering av hjelpemidler. Hjelpemidlene lånes ut i 3 måneder av gangen. Har du varig behov for hjelpemidler (over 2 år)  kan du få hjelp av en ergoterapeut til å søke om hjelpemidler fra NAV.

Kontakt fysioterapitjenesten ved behov for hjelpemidler til barn og unge.

Adresse til kommunalt hjelpemiddellager:
Hole bo- og rehabiliteringssenter
Rudsøgardsveien 22
3531 Krokkleiva

Hva koster det?

Ergoterapi er en gratis tjeneste, men vær oppmerksom på at det kan tilkomme en egenandel på enkelte hjelpemidler. 

Kontaktinformasjon

Hanne Skjervum

97 64 61 80

hanne.skjervum@hole.kommune.no

Ann Kristin Solli Pedersen

40 91 27 72

ann.pedersen@hole.kommune.no

Hege Bakke

90 93 04 24

hege.bakke@hole.kommune.no

Marit Frøyshov

90 92 91 03

marit.froyshov@hole.kommune.no

Ergoterapikontor

32 16 33 48

 

Adresse:
Hole bo- og rehabiliteringssenter
Rudsøgardsveien 22
3531 Krokkleiva

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema