Et barn under 15 år er bekreftet smittet. Smittevei er kjent, barnet har vært i karantene. Ingen nye nærkontakter.