Institusjonsleder Trine Børdalen forteller at de ansatte har jobbet målrettet og hardt gjennom ett år for å oppnå sertifiseringen. – Vi ser at de små, positive tingene i hverdagen er det viktigste vi kan gjøre for å skape livsglede. Det er flest hverdager. Vi ser ikke på begrensningene i eldreomsorgen, men vi ser mulighetene. Heldigvis er det mange av oss som gjør det, både ansatte og et stort antall frivillige.

Livsglede satt i system
- Vi har etablert et system som skal skape livsglede for hver enkelt beboer, samtidig som det hjelper oss å sikre kvaliteten på det arbeidet vi daglig utfører sier Trine Børdalen.
Beboernes livshistorie danner grunnlaget for aktiviteter og tiltak, og på den måten opplever hver og en noe som skaper det lille ekstra i hverdagen.

Tjenesteleder Anne Marit Fuglum forteller at evalueringer av arbeidet viser kvalitet i alle ledd, - og vi er blitt flinkere til å dokumentere hva vi gjør, det letter samhandlingen betydelig.

Høy motivasjon
Monica Samuelsen, livsgledekonsulent, viser til høy motivasjon blant de ansatte, alle bidrar på sin måte til at sykehjemmet fylles med glede og god atmosfære. De ansatte er stolte av jobben sin og opplever mer meningsfylte arbeidsdager.  Og ikke minst lykkes de ansatte fordi de er rett og slett glade i sine beboere.

Ordfører Per Berger overrakte sertifiseringsdiplomet til livsgledegruppa, og takket alle for en fantastisk innsats i arbeidet med sertifiseringen.

Årlig resertifisering – og Sundjordet er i gang
Sertifiseringsordningen er starten på et langvarig endringsarbeid, som skaper nye holdninger, metoder og rutiner. Neste år må en resertifisering av sykehjemmet til for å beholde kvalitetsstemplet.  Og kommunen vil satse enda mer på livsgledehjem, sertifiseringen av Sundjordet bofellesskap er allerede i gang.

Hvorfor har vi sertifiseringsordningen?
Den er tuftet på menneskerettighetene, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Det er utviklet 9 kriterier som sykehjemmet setter i system og blir målt på.
Det handler om samvær med barn, dyr, musikk og kultur, - hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet og ikke minst så skal alle får mulighet til å komme ut i frisk luft.

Bakgrunnen for ordningen
Livsgledesykehjem er en sertifiseringsordning som eies av Stiftelsen Livsglede for Eldre, og det er Stiftelsen som er sertifiseringsorganet, og har ansvar for nasjonal spredning. Dette er et av hovedpunktene i strategien for å øke frivilligheten i Norge jf. Stortingsmelding 29, "Morgendagens omsorg" (2013).

På lag med frivilligheten
Uten de frivillige på laget hadde ikke beboerne fått så mange fine opplevelser.  Beboere, ansatte og pårørende er svært takknemlige for innsatsen som gjøres. 

Samarbeidspartnere:

Tyrifjord vgs.
Tyrifjord barne- og ungdomsskole
Hole ungdomsskole
Sundvollen barnehage
Sundvollen Oppvekstsenter
Sykehjemmets venner
Frivilligsentralen
Hole kirke
Røde Kors
 

Les mer om livsglede her: http://livsgledeforeldre.no/hurra-for-hole/

Beboere.JPG