Du er her: Hjem / Mitt nabolag

Fartsdempende tiltak Mosengbakken

Vei
2022-06-20 19:27 (#79038)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Mosengbakken 1

Kart (60.0650195, 10.1970272)

Mosengbakken er en trafikkert vei, spesielt belastet på vår og sommer. Veistrekningen har en fartsgrense på 30 km/t. Nede på sletten er det ett langt rett strekke, noe som gjør at de mange har en høy hastighet begge veier. Veien er også skolevei for barn, sykkelvei for barn til og fra bading og for pilgrimmer på vandring. De siste årene har vi sett en økning av myke trafikanter på strekningen. Med barn i husstanden som benytter denne veien son skolevei, er det utfordrende når både nyttekjøretøy og øvrig trafikk kjører langt over tillatt hastighet. Vi ønsker at Hole Kommune undersøker muligheten for å opprette ytterligere fartsdempende tiltak på sletten for å ta vare på mye trafikanter. Vi opplyser om at iverksatt tiltak med skilting på 30 km/t ikke har tilstrekkelig effekt.

Kommentar fra kommunen:

Vi tar med oss dette innspillet i arbeidet med trafikksikkerhet i Hole kommune

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss