Fastlegeordning

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

For bytting av fastlege og nærmere informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no


Fastleger i Hole kommune:

  • Hole medisinske senter, Vik torg, 3530 Røyse tlf. 32 16 16 00. For mer informasjon: holemedisinskesenter.no
  • Legene på Sundvollen, Kleivstadgata 1, 3531 Krokkleiva tlf. 31 41 50 05. For mer informasjon: legenepasundvollen.no


Legevakt
Ringerike sykehus Vestre Viken HF, Arnold Dybsjords vei 1 , 3511 Hønefoss tlf. 116117
Åpningstider kl. 15.00-0800 samt helger og høytider hele døgnet.

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss