Alle kommunale veier vil bli feid. Etter en snørik vinter har vi ikke budsjett til overtid, slik at dette medfører at feiing tar lengre tid enn tidligere år. Kommunen ber om at innbyggerne viser forståelse for dette. Vi venter også på en som maskindel til kostemaskinen som medfører ytterligere forsinkelser. I mellomtiden er det ikke midler til å leie utstyr/kostemaskin.
Vi har mange henvendelser angående feiing, med spørsmål om når vi kommer til ulike steder. Kommunen benytter hver dag det feiemateriellet som er tilgjengelig innenfor gitte rammer, og feiingen vil blir gjennomfør i løpet av våren.

 

Vi beklager ulempene det medfører at feiingen tar lengre tid enn normalt.