Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Felles landbruksplan for Hole og Ringerike legges ut på høring

Formannskapet i Hole kommune  vedtok å legge landbruksplanen ut på høring 23. mars. Frist for å gi innspill til planen er 21. mai 2022.

Bakgrunn

Det er vedtatt i kommunal planstrategi for både Ringerike og Hole at ny plan for landbruket skal utarbeides. Da Ringerike og Hole har et felles landbrukskontor er det utarbeidet en felles landbruksplan for begge kommunene.

Målene med ny landbruksplan er at:

  • Den skal være et styringsverktøy for utviklinga av landbruksnæringa i Ringerike og Hole kommuner
  • Den skal vise utviklingstrekk over landbruket i kommunene
  • Planen skal belyse utfordringer i næringa og hvor det er viktig å rette tiltak mot fremover
  • Den skal synliggjøre landbruket sin viktige betydning i Ringerike og Hole

Beskrivelse

Temaplan for landbruk og beite er en temaplan. En temaplan er en mer detaljert plan på et temaområde og benyttes når det er behov for en bredere drøfting og presentasjon av satsningsområder, mål og tiltak.

Temaplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Ringerike kommune i formannskapet strategi og plan 16. mars 2022 sak nummer 07/22 og i Hole kommune i formannskapet 23. mars 2022 sak nummer 010/22.

Se saksdokumentene her. 

Har du innspill?

Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Merk uttalelser med temaplan landbruk og beite. Frist for uttalelser er 21.05.2022.

Har du andre spørsmål til planen kan du kontakte prosjektleder for temaplan landbruk & beite Hans Kristian Øverby på telefon 479 04 580 eller e-post: hans.kristian.overby@ringerike.kommune.no

Åpent informasjonsmøte

Ønsker du mer informasjon om planen er du velkommen til et informasjonsmøte som avholdes på ByLab i Hønefoss sine lokaler, Fossveien 1, tirsdag 26. april klokken 18.00.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss