LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Informasjon fra Bane NOR

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 - Melding om vedtak av reguleringsplanen

I medhold av plan- og bygningslovens § 6-4 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 27.03.2020 statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss – PlanID NO201604 - i Bærum kommune, Hole kommune og Ringerike kommune.

På tre områder ble planforslaget utarbeidet i to alternativer. Departementet har vedtatt følgende alternativ:

  1. Liten utfylling ved Sundvollen (alternativ A)
  2. Løsning uten motorvegkryss ved Helgelandsmoen (alternativ B)
  3. Løsning med fylling i kombinasjon med bruer på Mælingen (alternativ B)

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Bane NOR ønsker samtidig å takke for alle bidrag i planprosessen. Den vedtatte reguleringsplanen er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksdokumenter
Plankartene, reguleringsbestemmelsene og planbeskrivelsen slik de ble vedtatt, kopi av vedtaksbrevet og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelige på: www.banenor.no/prosjekter/Ringeriksbanen og E16-fellesprosjektet

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss