Fire menn i 19 - 20-årene har fått bekreftet smitte i ettermiddag og kveld. Alle tilfellene er relatert til fester og private sammenkomster som var sist helg. De var allerede i karantene, og de fleste nærkontakter er nå husstandsmedlemmer. Smittesporingen er avsluttet.

I går hadde kommunen 8 smittetilfeller blant unge som har vært på fester i Hole og Ringerike.

Kommunene samarbeider om smitteutbrudd
Hadelandskommunene, samt Ringerike og Hole kommuner har de siste ukene samarbeid tett og fått god oversikt over smitteutbruddet knyttet til ungdomsfester i begynnelsen av juli. Utbruddet er ikke over, men videresmitte skjer først og fremst til nærkontakter som allerede er i karantene.

Det er nå avdekket nye klynger med smitte - blant ungdom som har vært på fest. Mange har vært på flere fester i flere ulike kommuner flere dager etter hverandre.

Dette betyr at de som er smittet har mange nærkontakter, og at det ligger an til at disse utbruddene kan vokse seg ganske store.

Har du vært på fest - ta en test!
Akkurat nå er det Ringerike med over 40 smittede og Hole med rundt 15 smittede som er hardest rammet. Men tallene på smittede og nærkontakter fortsetter å vokse, og det er svært sannsynlige at flere kommuner vil bli sterkere berørt av dette etter hvert.

Kommunelegene i samarbeidskommunene appellerer nå til ungdommen:

- Har du vært på fest - ta en test!

- Ikke vent til du du få symptomer. Jo raskere du får påvist smitte jo større sjanse er det for at du ikke rekker å smitte din familie og venner.

Vi ber også ungdom om å redusere antall fester og antall nærkontakter i de nærmeste ukene.

Bestill test på kommunens nettside
Du kan bestille koronatest her elektronisk

Vurderer lokal forskrift

Kommunelegen i Ringerike forbereder nå et utkast til en lokal smittevern forskrift. Dersom smitten øker ytterligere i Ringerike, Hole og nærliggende kommuner kan det bli aktuelt å vurdere strengere lokal tiltak, for eksempel regler for hvor mange som kan samles.

Det interkommunale samarbeidet fortsetter

Hadelandskommunene, samt Ringerike og Hole kommuner har i et felles møte i dag gått gjennom status i alle kommunene, og er enige om at det er grunn til bekymring dersom vi ikke får kontroll med smitten.

Kommunene vil fortsatt ha et tett samarbeid i håp om å få kontroll på smitten blant ungdom.