Den 11. september fra kl. 21.00 kan du følge den foreløpige opptellingen i Hole kommune og landet for øvrig på Valgresultat.  Her finner du fortløpende resultat av opptalte forhåndsstemmer og valgtingstemmer. 

Snarvei til Holes resultater: Valgresultat