www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Følg med på valgresultater!

Hole kommune har en total valgdeltakelse på 80,78 %, som fordeler seg slik:
49,78 % har forhåndsstemt og 31 % har stemt på valgdagen.

Fra 13. september kl. 21.00 kan du følge den foreløpige opptellingen i Hole kommune og  landet for øvrig  på www.valgresultat.no. Her finner du fortløpende resultatet av opptalte forhåndsstemmer og kretsvise resultater.

Snarvei til Holes resultater

Del dette:

Skjema