Du er her: Hjem
Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Krødsherad har fått støtte til å arrangere en kursrekke for klimagassreduserende tiltak i landbruksnæringen

Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Krødsherad har fått støtte til å arrangere en kursrekke for klimagassreduserende tiltak i landbruksnæringen

Første arrangement i Klimasats jord og skog - 23. september

23. september 2021 (kl. 17:00)

Første arrangement i Klimasats jord og skog foregår på Grønt Fagsenter i Buskerud i Modum. Tema blir presisjonslandbruk og du vil få muligheten til å både se aktuelle maskiner, leverandører og bønder som har tatt i bruk nytt utstyr.

Landbruksnæringen er en viktig aktør når samfunnet skal mestre det grønne skiftet. Gjennom et samarbeidsprosjekt skal landbrukskontorene i de fem Ringerikskommunene bidra til inspirasjon, nødvendig kunnskap og kontakter for bøndene. Første arrangement med tema «presisjonslandbruk» finner sted 23.9.21. 

Besøk prosjektets Facebook side for mer informasjon https://www.facebook.com/Klimasats-jord-og-skog-225566372784646»

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss