Landbruksnæringen er en viktig aktør når samfunnet skal mestre det grønne skiftet. Gjennom et samarbeidsprosjekt skal landbrukskontorene i de fem Ringerikskommunene bidra til inspirasjon, nødvendig kunnskap og kontakter for bøndene. Første arrangement med tema «presisjonslandbruk» finner sted 23.9.21. 

Besøk prosjektets Facebook side for mer informasjon https://www.facebook.com/Klimasats-jord-og-skog-225566372784646»