Hole planlegger vaksinering 
Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 
Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon.

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.  

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Prioriterte målgrupper
I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
  • Eldre over 85 år 
  • Eldre over 75 år og deretter de over 65 år 
  • Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. 

Etter nyttår er prioriteringslisten endret, se her

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Mer informasjon om koronavaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp