Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Foreldrebetaling

I henhold til Barnehagelovens forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3 skal alle kommuner ha en ordning som tilbyr barnefamilier med lav inntekt reduksjon i foreldrebetaling - ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i husholdninger med lav inntekt.

 

Tilsvarende gjelder for barn med utsatt skolestart. Fra 1. august 2016 skal kommunen også gi fritak for foreldrebetalingen for 20 timer per uke for 3- åringer i husholdninger med lav inntekt.

Søknaden skal normalt dokumenteres med siste år selvangivelse. Dette gjelder uavhengig av om barnet går i kommunal eller privat barnehage.

Maksimumssats i 2018 for de kommunale barnehagene er kr 2910,-

Familier med bruttoinntekt som er lavere enn kr 486 750,- kan søke redusert foreldrebetaling, og satsen skal da være 6 % av bruttoinntekt.

  • Det betales for 11 måneder i heldagsbarnehager.
  • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av barnehagens styre/ eier. Dette beløpet varierer i de forskjellige barnehagene.
  • For å søke om redusert betaling, skal det fylles ut ett skjema for hver forelder/ foresatte/ samboer i husholdningen.
  • Det er husholdningens bruttoinntekt som legges til grunn.
  • 20 timer gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, innvilges der husholdningens bruttoinntekt er lavere enn 417 000 kr.

Søk om redusert foreldrebetaling her.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss