Institusjon
Det vil være anledning å forhåndsstemme for brukere, pårørende og ansatte på følgende steder og tidspunkter:

 • Solstad bo- og omsorgssenter:
  Mandag 21. aug., kl. 10:00-11:00
 • Nøstret bo- og omsorgssenter (Røyse):
  Mandag 21. aug., kl. 12:00-13:00
 • Nøstret Kroksund:
  Tirsdag 22. aug., kl. 10:00-11:00
 • Hole bo- og rehabiliteringssenter:
  Tirsdag 22. aug., kl. 11:30-12:30
 • Høyenhall:
  Tirsdag 22. aug., kl. 13:30-14:30
 • Hvalheim bo og servicesenter:
  Tirsdag 29. aug., kl. 10:30-11:30


Ambulerende stemmegivning
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke om å få stemme der de oppholder seg, jf. valglovens § 8-3, 6. ledd.

Søknad sendes postmottak@hole.kommune.no eller Viksveien 30, 3530 Røyse.

Søknadsfrist: 6. september.