Det vil være anledning til å avgi forhåndsstemme for brukere, pårørende, besøkende og ansatte på følgende steder og tidspunkter:

 • Hole bo- og rehabiliteringssenter:
  Torsdag 26. aug., kl. 10:00-11:30
 • Nøstret bo- og omsorgssenter (Kroksund):
  Torsdag 26. aug., kl. 12:00-13:00
 • Hvalheim bo og servicesenter:
  Torsdag 2. sept., kl. 10:00-11:30
 • Solstad bo- og omsorgssenter:
  Torsdag 2. sept., kl. 11:30-12:30
 • Nøstret bo- og omsorgssenter (Røyse):
  Torsdag 2. sept., kl. 13:00-14:00