Formannskapet avholder sitt årlige heldagsmøte 23. oktober.

Ordinære saker behandles derfor kl. 09:00 denne dagen - ikke kl. 17:00 som normalt. 

Se innkalling og saksliste til formannskapet her