Du er her: Hjem

Forskrift om rett til langstidsplass

Kommunestyret i Hole vedtok forskrift om rett til langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig som er tilrettelagt for heldøgns tjenester den 12.6. 2017.

Formålet med denne forskriften er å sikre kommunens innbyggere lik tilgang ved å gi kriterier for  slike tjenester. Forskriften gir også regler for hvordan pasienter eller brukere skal følges opp i ventetiden på sykehjemsplass eller egnet bolig.

Forskriften gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Hole kommune, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester tilsvarende som i sykehjem. Forskriften kan du lese her.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss