Forskriften gjelder for pasienter og brukere som oppholder seg i Hole kommune, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 § 3-1 første ledd, og som har behov for helse- og omsorgstjenester tilsvarende som i sykehjem. Forskriften kan du lese her.