Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear
Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Forslag til nytt veinavn - Kleivlia

Endring av adresse skjer i medhold av Matrikkellovens § 21, med tilhørende forskrift, og prosess om nytt veinavn varsles i medhold av § 8 i Lov om stadnamn, med tilhørende forskrift.

Tidligere saksgang
På møtet i Navneutvalget 22.02.2021, sak N-014/21, ble det vedtatt å sende følgende forslag til adressefastsettende navn ut på høring:

  • Kleivlia

Se plankart for hvor veien er planlagt.

Dersom du har et annet navneforslag som du ønsker fremmet, skal dette være skriftlig og begrunnet.

Eventuelt navneforslag skal være Hole kommune i hende innen fredag 09.04.2021, og sendes til: Hole kommune v/adresseansvarlig, Viksveien 30, 3530 RØYSE, eller på epost til postmottak@hole.kommune.no. Merk mailen/brevet med «Forslag til nytt veinavn - Kleivlia».

Videre saksgang
Når høringsfristen er ute, legges saken på nytt fram for Navneutvalget. Med bakgrunn i eget forslag, samt eventuelle innkomne forslag, behandles saken.

Navneutvalgets innstilling om veinavn oversendes Statens navnekonsulenttjeneste, for anbefalt skrivemåte. Etter at kommunen har fått tilrådning om skrivemåte sendes saken så over til Plan- og miljøutvalget, som fatter endelig vedtak om veinavn.

Vedtaket kunngjøres deretter på Hole kommunes hjemmeside. Når klagefristen etter kunngjøring har gått ut, og eventuelle klager er behandlet, tildeles adressenummer.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss