Status i kommunen

Fra i går ettermiddag og utover tirsdagen har vi hatt utfordringer med Kleivbekken i Sundvollen. Her har teknisk avdeling gjort forberende tiltak, og forsterket disse utover kvelden og natten for å redusere skadeomfanget av flomvann. Boliger i tilknytning til Kleivbekken ble også befart, og tiltak ble utført for å forebygge og redusere skade. 

Selteveien ble stengt kl. 23.30 i går og er fortsatt stengt! 

Sykehjemmet har hatt problemer med hovednummeret, men dette er nå i drift. Skal det mot formodning være problemer med å komme igjennom ved tastevalg, benytt tlf.: 904 10 943.

Ta forhåndsregler

  • Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værmeldingene.
  • Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
  • Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
  • Vær obs på vannplaning ved bilkjøring
  • Flytt verdier bort fra utsatte steder.
  • Sørg for at høyballer/campingvogner/andre gjenstander ikke kan bli tatt med av flom ved elvebredder.

Hold deg oppdatert

For flom og fare for jordskred, følg med på varsom.no 
For værmelding, følg med på yr.no

 

Utvidet telefontid på sentralbord

Har du spørsmål knyttet til flomsituasjonen kan du ringe telefon 469 26 101 frem til kl. 20:00.