www.hole.kommune.no

Lytt til teksten

Fortsatt vannrestriksjoner i kommunen

Vi minner om at vannrestriksjonene fortsatt gjelder selv om det er meldt nedbør til helgen.

For å sikre abonnentene best mulig vanntrykk og vannmengde, oppfordrer vi til å vise hensyn ved å unngå å bruke spredere og svetteslanger. Det er like viktig at det ikke vannes på natten som på dagtid. Årsaken er at vi må sikre at vi har nok vann dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser.

Del dette:

Skjema