LES MER OM KORONA OG VAKSINE HER - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 10-14.

Bestill koronatest her (for innbyggere og de som oppholder seg i Hole)

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Les mer...
error_outline
21. mai kl. 09:46

Smittesporingsteam tlf. 469 26 126 kl. 9-21. PUBLIKUM SKAL IKKE RINGE DETTE NUMMERET.

Lurer du på testsvar? Få svar direkte her på Helsenorge.

Les mer... clear
Du er her: Hjem

Fra onsdag 3. juni har barnehagene normal åpningstid igjen

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være en kohort. Smittevernstiltakene nedjusteres til gult nivå, noe som innebærer at barnehagene kan drive barnehage med fulle avdelinger – og ha normal åpningstid.

Den nye veilederen blir i sin helhet presentert fredag, men vi har fått noen foreløpige signaler om hva organiseringen betyr. Modellen varierer fra grønt nivå, som innebærer en helt vanlig organisering av barnehverdag og lek. Gult nivå har moderate tiltak. Mens rødt nivå har mer omfattende tiltak, med små faste grupper og avstand mellom barn slik det praktiseres i dag.

Gult nivå med moderate tiltak innebærer:

 •  Ingen syke skal møte i barnehagen.
 •  God hygiene.
 •  Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsing og klemming).
 •  Hele avdelinger regnes som en kohort.
 •  Faste ansatte per kohort.
 •  Unngå trengsel og store samlinger.
 •  Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 •  Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter.

Hole kommunes barnehager gjør i tillegg følgende tilpasninger som er likt for alle, for å tilnærme oss normalen på en trygg, god og smidig måte:

 • Matpakker fortsetter som i dag ut barnehageåret.
 • Vi oppfordrer foreldre og foresatte tll å begrense opphold innendørs i barnehagen.
 • Behovskartlegging på hver enhet for å best kunne tilrettelegge bemanningen. Dere melder til styrer om tid for behov. Det oppfordres til kortere dager hvis det er mulig og at familiesituasjonen tilater det.

Øvrige tiltak som fortsetter tilpasset den enkelte barnehage og annen lokal informasjon, blir gitt fra styrer.

På grunn av at den nye veilederen i sin helhet blir presentert fredag før pinsehelgen, trenger vi tirsdag etter pinsen for å tilpasse oss normalen. Tirsdag 2.juni blir derfor med redusert åpningstid.

Normal åpningstid blir gjeldende fra onsdag 3. juni.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss