Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen og vaksine her - bestill koronatest/spm. om vaksine tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Sett deg i vaksinekø her-  for deg som er 74 år og yngre

Covid information in other languages here

Les mer...
error_outline
10. desember kl. 13:28

Arbeidsgivere og kommuner som trenger å komme i kontakt med smittesporingsteamet kan ringe 469 26 126 kl. 9-21.

Les mer... clear

Frivillighet og frivillighetspolitikk

Hole kommunes frivillighetspolitikk er en del av vedtatt kulturplan for 2019-2024 med følgende mål:

Overordnet mål
Legge til rette for frivillighet og deltakelse ved å mobilisere lokalsamfunnets ressurser.

Tiltak

  • Ha god oversikt over, anerkjenne og bygge nettverk med frivillige krefter innen kultur, idrett og helse og omsorgssektoren. Kommune og frivillig sektor har mange arenaer for samarbeid, og det bør legges til rette for videre samarbeid der det er naturlig.
  • Invitere til dialog og samarbeid
  • Kompetanseheving innenfor alle tjenesteområder om hvordan å samarbeide, hva som motiverer og rekrutterer til frivillighet.  Å øke kunnskapen og oppmerksomheten om frivillighetens rolle og betydning for samfunnet.
  • Gi gode og forutsigbare vilkår for frivillighet med lave rapporteringskrav.
  • Å sikre frivillighetens uavhengighet og mangfold.
  • Tilby lokaler og visningsarenaer.
  • Jevnlig sikre oppdatert kjennskap til frivillighetens utfordringer, ressurser og utviklingsmuligheter.
  • Gjøre det attraktivt for innbyggere å gjøre frivillig innsats.
  • Informere lag og foreninger om foreningsoversikt på nett og oppfordre lag og foreninger til å bidra til å holde oversikten oppdatert.

Hole kommune har gitt sin støtte til regjeringens Frivillighetserklæring.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss