Sammen med Skattefunn, Næringsstiftelsen Ringerike og Ringerike Næringsfond inviteres du til frokostmøte om støtte/-virkemiddelapparatet.

Påmelding her