Husk at du kan stemme til både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget den 9. september eller i forhåndsstemmeperioden.

Dersom du skal stemme til begge valgene må dette gjøres samtidig - du kan bare stemme én gang. I stemmeavlukkene er det stemmesedler til både kommunestyrevalget (rosa) og fylkestingsvalget (blå).

Valget i 2019 skal gjennomføres som  om grenseendringene allerede er gjennomført. Det betyr at innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. Det skal velges 87 kandidater til viken fylkesting. 

Se stemmesedlene til fylkestingsvalget her

Les mer om fylkestingsvalget Viken her