Du er her: Hjem

Endringer i ekteskapsloven

Gifte seg i kommunen

Kommunestyret vedtok den 30.10. 2017 at ordfører,  varaordfører,  rådmann Torger Ødegaard og kommunalsjef Nina Halsne gis vigselsrett i kommunen. Det betyr at vi oppretter et kommunalt tilbud for borgerlig vielse fra 1.1. 2018.

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. 

Hvem kan gifte seg på Herredshuset? 
Tilbudet gjelder kommunens innbyggere, det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i Hole. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse.
I tillegg kan personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1, gifte seg i Hole.

Vilkår for å gifte seg
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dersom vilkårene for ekteskap er oppfylt, utsteder folkeregistermyndigheten en prøvingsattest.

Vi kommer med mer praktisk informasjon om forberedelser og gjennomføring av vielse om kort tid.

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss