- Vi er glade for at samfunnet gradvis åpner igjen, og ikke minst at barn og skolene prioriteres. Vi gleder oss til å få alle barna tilbake til skolen, og med gode smitteverntiltak vil skolen være en trygg arena, sier tjenesteleder for skole, Merete I. Ludmann.

 Kommunen følger nasjonale veiledere for smittevern for både skoletrinn 1.- 7. og for ungdomstrinnet med følgende føringer for åpning av skolene:

  • Syke personer skal ikke være i skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Holeskolen har utarbeidet rutiner, og disse er i hovedsak som under.

Slik blir rutinene

Oppmøte på skolene:

  • Røyse skole: egen beskjed
  • Sundvollen oppvekstsenter: 8.00 – 8.15
  • Vik skole: 8.00 – 8.15
  • Hole ungdomsskole: 8.00 – 8.15

Skolene ber om at elevene ikke møter før de oppgitte tidspunktene, da vil vi ikke klare å holde kontroll på gruppene. Voksne vil være ute og ta imot elevene. Elevene møter på anviste plasser.

Levering og henting av elever
Foreldre får ikke følge inn i skolelokalene.

Faste grupperinger (Kohorter)
Elevene vil forholde seg til samme gruppe gjennom hele uken. Er det behov for å bytte grupper vil dette først skje ved ny uke. To kohorter/grupper kan samarbeide –men helst utendørs. Elevene vil bli spredt på flere rom enn de vanlige klasserommene, av hensyn til avstanden mellom hver elev.

Skoleskyss
Skolebussene vil gå som normalt for de som vanligvis bruker disse. Elevene må sitte en og en på dobbeltsetene (søsken kan sitte sammen), i «glidelåsmønster». Har du mulighet for å kjøre eleven til skolen eller eleven kan sykle, vil det være en fordel.

God og hyppig håndvask
De viktigste tiltakene for å hindre smitte, er god og hyppig håndvask. Alle ansatte og elever må vaske hender før de reiser hjemmefra, når de kommer på skolen, før og etter måltid, etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, når de går inn og ut av skolebygningen og ved synlig skitne hender i henhold til rutiner for håndvask i nasjonal veileder. Skolen vil ha lett tilgjengelig  såpe, vann og tørkepapir.

Forsterket renhold
Grundig og hyppig renhold er viktig for å forebygge smitte. Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder. Felles undervisningsmateriell som PCer tørkes av etter bruk. Elevene bør ta med skrivesaker selv slik at vi unngår at flere tar på de samme pennene/blyantene.

Elever som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke være på skolen
Blir eleven syk i løpet av skolehverdagen, blir det ringt hjem, og eleven må hentes med en gang.  Eleven må holdes hjemme en dag etter at symptomene er borte.

Elever som er i risikogruppe eller har foreldre/søsken som er i risikogruppe, og av den grunn ikke kan møte på skolen, må ha legeerklæring fra fastlegen, dersom skolen ikke allerede er godt informert om sykdommen.

Helseavdelingens tjenester åpner igjen
Helseavdelingen med blant annet helsesykepleier, KPPT (kommunal pedagogisk psykologisk tjeneste), fysioterapeuter og logoped vil også være i drift igjen, og gi tilbud, om enn på en litt annen måte enn tidligere.