Årets første badevannsprøver ble tatt 19. juni. For badeplassene i Steinsfjorden, Bønsnes og Vinterguten (Storøya) viser resultatene god badevannskvalitet.
Det anbefales ikke å bade i vann med tydelig ansamling av blågrønne alger. Dette vil si når vannet er synlig grønt eller at siktdypet er mindre enn 0,5 meter.

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftige regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terreng og avløpsanlegg. En anbefaling er å vente 24 timer med bading etter kraftig regnvær.

 8fkLKoPJqyOJAAAAAASUVORK 5CYII=