Det ble i valgstyrets møte 22. mai 2023, godkjent åtte av åtte innleverte listeforslag fra følgende partier: 

Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Høyre
Fremskrittspartiet
Venstre
Miljøpartiet de Grønne
Arbeiderpartiet
Sosialistisk Venstreparti

Her kan du se de godkjente valglistene

Klage?
I henhold til valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Frist for å klage er 9. juni 2023.

Eventuell klage sendes til postmottak@hole.kommune.no
Merkes: Valgstyret i Hole