Det generelle bålforbudet i utmark gjelder fortsatt. I perioden fra 15. april til 15. september er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i, eller i nærheten av, skog og utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Du har også ansvaret for at det er skikkelig slokket før du forlater stedet. Husk at gnister også kan starte brann, og at glør i asken utgjør brannfare over lang tid – noen ganger opptil et helt døgn.