Siste søndag kveld: På grunn av flere påviste smittetilfeller blant lærere og elever på Tyrifjord vgs. i løpet av helgen, fortsetter skolen på gult nivå inntil ny vurdering foreligger. Beslutningen er tatt av kommuneoverlegen.

Fra og med mandag 24. januar driftes øvrige skoler og barnehager på grønt nivå. Det betyr at vi går tilbake til tilnærmet normal drift.

Kommuneoverlegen har besluttet at vi går over til grønt nivå (tilsvarende som Jevnaker) i alle barnehager og skoler fra og med mandag 24. januar. 

For barnehagene betyr grønt nivå følgende: 

  • Barna kan blandes i barnehagen, personalet kan hjelpe hverandre på tvers av avdelinger.
  • Matservering gjenopptas.
  • Vanlige åpningstider.
  • Øvrige nasjonale regler og anbefalinger gjelder for voksne som å holde 1 meter avstand, munnbind, hygienetiltak og testing.

For skolene beyr grønt nivå følgende: 

  •  Elevene kan igjen blandes på skolen.
  • SFO har matservering som i høst og vanlige åpningstider.
  • Øvrige nasjonale regler og anbefalinger gjelder for voksne som å holde 1 meter avstand, munnbind, hygienetiltak og testing.

Les mer om trafikklysmodellen her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/