Gruppelederne møtes tirsdag 19.5.2020 kl. 15:00 på Herredshuset.  

Gruppelederne skal i møtet diskutere og legge en plan for videre psykososial oppfølging av berørte parter på Utstranda jf. behandlingen av saken "Detaljplan for etablering av minnested på Utøyakaia" i kommunestyret 14.5.2020.