Ordfører har innkalt gruppeledere og varaordfører til et eget møte i forbindelse med behandling av sak "Detaljplan for etablering av minnested på Utøyakaia" som skal behandles i kommunestyret 14. mai.

Representanter fra Utstranda Vel er invitert til samme møte for å komme med sine siste innspill til saken før den behandles.

Det vil ikke være anledning for fysisk oppmøte for tilhørere, men møtet vil bli streamet og direkteoverført. 

Dato: 7.5.2020
Kl. 18:00 - 19:00
Sted: Hole Herredshus, Samfunnssalen