En gutt i tenårene bosatt i Hole har fått påvist smitte 20. juli ved hurtigtest. PCR-testen er sendt inn og svar på denne kommer onsdag. Den smittede har lette symptomer. Vedkommende har blitt smittet på en fest. Nærkontakter er andre festdeltakere. Smittesporing er iverksatt og fortsetter utover kvelden.