Hole kommune gjennomfører mange adresseendringer om dagen – vi både rydder i gamle utdaterte adresser, og det er gjort vedtak om nye veinavn.

I den forbindelse minner vi om at det er du selv som må skifte ut skiltet med adressenummer på husveggen! I følge matrikkelforskriften § 57 er det eier, fester og tiltakshaver ansvarlig for at den enkelte bygning eller eiendom blir merket med adressenummeret. 

Har du spørsmål, kontakt Ingri Thingelstad, e-post: ingri.thingelstad@hole.kommune.no eller tlf: 920 94 860