Har du spørsmål til byggesaksavdelingen kan du sende inn dette til byggesak@hole.kommune.no Her vil vi besvare generelle byggesaksspørsmål og gi deg generell veiledning.

Vi oppfordrer flest mulig å sende inn spørsmål skriftlig på denne e-postadressen. E-poster med henvendelser om byggesaksspørsmål direkte til byggesaksbehandlere vil ikke bli besvart.

Har du allerede en pågående byggesak må du huske å påføre saksnummer i tittelfeltet på e-posten din!

Byggesaksavdelingen har telefontid mandag, onsdag og torsdag mellom 12-14, telefonnummeret er 469 26 160.