Barneverntjenesten i Hole trenger flere støttepersoner; besøkshjem, støttekontakter og fosterforeldre til ulike barn/familier med forskjellige behov. Oppdrag lønnes etter gjeldende satser.

Du kan være med og utgjøre en stor forskjell for et barn som trenger ekstra støtte og omsorg!

Er du interessert eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Wenche Berg tlf: 41273997 / wenche.berg2@nav.no

Birthe Tranum tlf: 41281461 / birthe.tranum@nav.no

Lina Nymo tlf: 41342758 / lina.nymo@nav.no

Gry Jacobsen tlf: 95921207 / gry.jacobsen@nav.no

Monica Gulbrandsen tlf: 41279184 / monica.gulbrandsen@nav.no