shutterstock_186626225

Helse og omsorg i Hole

Kommunen har ansvar for å tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere, uavhengig av alder og funksjonsnivå. Hvilke tjenester den enkelte får, vil variere og være avhengig av den enkeltes individuelle behov. Se menyen til høyre for mer informasjon om tjenestene.

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss