Du er her: Hjem / Ny innbygger / Helse

Helsetjenester

Hole helsestasjon er lokalisert på Herredshuset i bygg 3, Viksveien 30, 3530 Røyse
Helsesøstertjenesten tlf: 32 16 12 20 / 21 / 22 / 24, mobiltelefon: 46 90 18 69 eller til helsestasjonsmedarbeider: 32 16 11 73 (tir/ons)

Jordmortjenesten: Mobiltelefon, kontortid: 46 90 33 56, kontortelefon: 32 16 12 16
Svangerskapsoppfølging, svangerskapssomsorg, foreldreforberedende kurs, barselgruppe, samtaler og veiledning i graviditeten.

Barn i alderen 0-6 år blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
Dette innebærer:

  • Hjemmebesøk
  • Veiledning og rådfivning
  • Sped- og småbarnsundersøkelser
  • Helseundersøkelser og foreldreveiledning - individ og gruppe
  • Vaksinasjon
  • Sosialt nettverksarbeid
  • Tverrfaglig samarbeid

Helsestasjonen samarbeider etter behov med eksempelvis fysioterapeut, pedagogisk-/psykologisk tjeneste, barnevern eller barnehage.


Tannhelse

Hole tannklinikk, Skoletannlegen er lokalisert på Vik torg, 3530 Røyse tlf. 32 15 91 60. For mer informasjon se: bfk.no

Tannlegevakt søndag og helligdager 32 17 17 90, Klinikkveien 2, 3517 Hønefoss.


Fastlege

Alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.

For bytting av fastlege og nærmere informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no

Fastleger i Hole kommune:


Legevakt
Ringerike sykehus Vestre Viken HF, Arnold Dybsjords vei 1 , 3511 Hønefoss tlf. 116117
Åpningstider kl. 15.00- 08.00 samt helger og høytider hele døgnet.

 

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss