shutterstock_373623073

Helsestasjonen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste.
Familer med barn i alderen 0 – 6 år blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
Vi samarbeider tett med andre for å styrke familiens muligheter og egenmestring.

Vi ønsker å:         

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Helsestasjon er bemannet tirsdag og onsdag med sekretær, helsesykepleier og lege (½ dag). Tjenesten er gratis.

Hole helsestasjon er lokalisert på Herredshuset i bygg 3, Viksveien 30, 3530 Røyse.

Kontakt Hole helsestasjon på telefon: 46 92 61 11.
 

 

Helsestasjon for barn

Barn i alderen 0-6 år blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
Dette innebærer:
 • Hjemmebesøk
 • Veiledning og rådgivning
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Helseundersøkelser og foreldreveiledning - individ og gruppe
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
Programmet for oppfølging av barn 0-6 år
0-10 dager Hjemmebesøk ved helsesykepleier og eventuelt av jordmor
Første mnd. Barselgruppe – tre ganger med helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut og kommunepsykolog
4 uker Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier
6 uker Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier og lege. Vaksinasjon
3 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
4 mnd Gruppe med  helsesykepleier- ernæring. Fysioterapikonsultasjon
5 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
6 mnd Undersøkelse og veiledning av helsesykepleier og lege
7-8 mnd Undersøkelse og veiledning av helsesykepleier
9 mnd Gruppe med fysioterapeut og helsesykepleier
11 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
1 år Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier og lege
15 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
17-18 mnd Gruppe med helsesykepleier
2 år Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier og lege
4 år Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier
Ca. 6 år Skolestartsundersøkelse ved lege og  helsesykepleier
  Barnevaksinasjonsprogrammet

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene.

Alle barn vil etter fylte 3 år bli innkalt til tannhelseundersøkelse hos den offentlige tannklinikken.
Telefon tannklinikken på Vik: 32 15 91 60

 

Helsestasjon for ungdom

Du kan få veiledning og helseopplysninger om emner som:
 • Ungdom, samliv og seksualitet
 • Psykisk helse
 • Fysisk helse
 • Livsstil og helse
 • Ungdom med spesielle behov
 • Tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr prøvetaking, rådgivning og veiledning. Vi kan også formidle hjelp videre. Vi har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Helsestasjon for ungdom er i Hønefoss. Åpent hver mandag og torsdag kl. 14.00 - 17.30. Les mer her.

 

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.  

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Kvinner i målgruppen kan få vaksinen på Hole helsestasjon av helsesøster.

Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Du kan ogå ringe Hole helsestasjon, tlf.: 46 92 61 11.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 

Henvisning

Henvisningsskjema finner du her.

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss