shutterstock_373623073

Helsestasjonen

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste.
Familer med barn i alderen 0 – 6 år blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
Vi samarbeider tett med andre for å styrke familiens muligheter og egenmestring.

Vi ønsker å:         

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Helsestasjon er bemannet tirsdag og onsdag med sekretær, helsesykepleier og lege (½ dag). Tjenesten er gratis.

Vi følger nasjonale retningslinjer for smittevernstiltak i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Vi ønsker friske barn og voksne velkommen, og for å redusere eventuell smittespredning ber vi deg ta kontakt i forkant om du kjenner noen form for forkjølelse- eller influensasymptomer.                                                                 

Hole helsestasjon er lokalisert på Herredshuset i bygg 3, Viksveien 30, 3530 Røyse.

Kontakt Hole helsestasjon på telefon: 46 92 61 11.
 

 

Helsestasjon for barn

Barn i alderen 0-6 år blir fulgt opp planmessig med helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
Dette innebærer:
 • Hjemmebesøk
 • Veiledning og rådgivning
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Helseundersøkelser og foreldreveiledning - individ og gruppe
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
Programmet for oppfølging av barn 0-6 år
0-10 dager Hjemmebesøk ved helsesykepleier og eventuelt av jordmor
Første mnd. Barselgruppe – tre ganger med helsesykepleier, jordmor, fysioterapeut og kommunepsykolog
4 uker Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier
6 uker Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier og lege. Vaksinasjon
3 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
4 mnd Gruppe med  helsesykepleier- ernæring. Fysioterapikonsultasjon
5 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
6 mnd Undersøkelse og veiledning av helsesykepleier og lege
7-8 mnd Undersøkelse og veiledning av helsesykepleier
10 mnd Gruppe med fysioterapeut og helsesykepleier
11 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
1 år Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier og lege
15 mnd Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier. Vaksinasjon
17-18 mnd Gruppe med helsesykepleier
2 år Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier og lege
4 år Undersøkelse og veiledning ved  helsesykepleier
Ca. 6 år Skolestartsundersøkelse ved lege og  helsesykepleier
  Barnevaksinasjonsprogrammet

Individuelle avtaler gis utenom disse alderstrinnene.

Alle barn vil etter fylte 3 år bli innkalt til tannhelseundersøkelse hos den offentlige tannklinikken.
Telefon tannklinikken på Vik: 32 15 91 60

 

Helsestasjon for ungdom

Du kan få veiledning og helseopplysninger om emner som:
 • Ungdom, samliv og seksualitet
 • Psykisk helse
 • Fysisk helse
 • Livsstil og helse
 • Ungdom med spesielle behov
 • Tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr prøvetaking, rådgivning og veiledning. Vi kan også formidle hjelp videre. Vi har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Helsestasjon for ungdom er i Hønefoss. Åpent hver mandag og torsdag kl. 14.00 - 17.30. Les mer her.

 

Henvisning

Henvisningsskjema finner du her.

Del dette:

Tjenestebeskrivelser

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss