Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er lagt ut på høring med frist for innspill 4. desember. Formannskapet behandler høringsinnspillene og gir sin endelige innstilling 6. desember. Kommunestyret vedtar endelig budsjett 11.12.2017. Se formannskapets innstilling fra 15.11.2017 her og rådmannens forslag til budsjett her.

Protokoll med møtebehandling fra formannskapets møte 15.11.2017 kan du lese her.

Innspill sendes til postmottak@hole.kommune.no eller Viksveien 30, 3530 Røyse
Merk: Budsjettinnspill