Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er lagt ut på høring med frist for innspill 4. desember 2018.
Formannskapet behandler høringsinnspillene og gir sin endelige innstilling til kommunestyret 5. desember 2018.
Kommunestyret vedtar endelig budsjett 10. desember 2018.

Les høringsbrevet her og rådmannens forslag til budsjett her.
Protokoll med møtebehandling fra formannskapets møte 14.11.2018 kan du lese her.

Vedlegg til budsjett: 
Gebyrregulativ VA og Kommunale gebyrer for plan, oppmåling og byggesak

Innspill sendes til postmottak@hole.kommune.no eller Viksveien 30, 3530 Røyse
Merk: Budsjettinnspill