Formannskapet har nå lagt Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ut på høring med frist for innspill 6.12.2019

Formannskapet behandler høringsinnspillene og gir sin endelige innstilling til kommunestyret i sitt møte 11.12.2019.

Kommunestyret vedtar endelig Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 den 16.12.2019.

Høringsnotat med tilhørende dokumenter:
Høringsnotat
Saksframlegg med møtebehandling fra formannskapet 20.11.2019
Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
Gebyrregulativ VA
Gebyrregulativ for plan, oppmåling og byggesak

Innspill sendes til:
postmottak@hole.kommune.no 
eller til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse
Merk: Budsjettinnspill

Mottatte høringsinnspill (oppdateres fortløpende):

 1. ​Kirken
 2. Dronning Tyras Båtforening
 3. Ringkollen Jibbers
 4. Skiforeningen
 5. Hardraade Vikingskipforening
 6. Hole ungdomsråd
 7. Fagforeninger for areal, byggesak og miljø
 8. Kommunalt foreldre-/samarbeidsutvalg (KSAU)
 9. Fagforbundet
 10. Hole Fremskrittparti
 11. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 12. FAU Hole ungdomsskole
 13. Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
 14. Lars Erik Holsen
 15. FAU Røyse skole
 16. Utdanningsforbundet
 17. Elevrådet Hole Ungdomsskole
 18. Elevrådet Vik skole
 19. FAU Sundvollen oppvekstsenter
 20. SAU og miljøutvalg Sundvollen oppvekstsenter
 21. Venneforeningen Kleiva - Søknad om delfinansiering på 25%


Sist oppdatert 9.12.2019 kl. 14.54