Folkemøte

NVE vil også avholde folkemøte om saken den 07.02.2023 klokken 19.00 på Ringerikskrafts hovedkontor.

Les mer om planene

Kraftverket er planlagt med inntak i Randselva ved Bergerfoss.

Vannet føres gjennom et tunnelsystem ned til utløpet innerst i Steinsfjorden nedstrøms Åsa kraftverk.

For nærmere informasjon: Se meldingsbrevet og informasjonsbrosjyren via nettsidene til NVE

Papirutgaver av meldingen ligger tilgjengelig på Hole kommunes publikumskontor. 

Videre saksgang

Randselva kraftverk er nå inne i fase 1 – meldingsfasen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler konsesjonssaken i tre faser:

  • Fase 1: Meldingsfasen
  • Fase 2: Utredningsfasen
  • Fase 3: Søknadsfasen